Outplacement

In een outplacementtraject is er allereerst aandacht voor bezinning in relatie tot de ontstane situatie. Vervolgens starten we met een persoonlijke analyse om daarna de externe arbeidsmarkt in kaart te brengen met behulp van een arbeidsmarktanalyse, waarbij de volgende zaken aan bod komen:

  • hoe maak ik mezelf vanuit authenticiteit meer zichtbaar?
  • marktbewerking en ontwikkelen van netwerkvaardigheden
  • vacatureanalyse
  • sollicitatiebrief en CV optimaliseren
  • coaching bij solliciteren, netwerken, psychologische tests en assessment centers

Van de hoger opgeleiden vindt 70% een nieuwe positie via netwerken, slechts 30% via regulier solliciteren. TIB &Partners beschikt over een omvangrijk netwerk dat vanzelfsprekend wordt ingezet gedurende de begeleiding.