Teambuilding

Teambuilding is erop gericht een team het beste uit zichzelf te laten halen. Door het onderscheidende vermogen van ieder teamlid te koppelen aan het gewenste gezamenlijke resultaat, verbeter je de performance van het gehele team. Bewezen is dat mensen die werken vanuit hun talenten, het meest effectief en succesvol zijn. Onderwerpen die hierbij horen zijn:

  • teamleden zichzelf en elkaar beter leren kennen
  • het optimaal leren inzetten van het eigen en elkaars onderscheidende vermogen
  • leren het teambelang voorop te stellen, ook wanneer dit tegen het individuele belang ingaat

De rol die wij als teamcoach vervullen is actief of meer observerend. Met gerichte programma’s, modellen en interventies bouwen we aan succesvolle en optimaal functionerende teams. Bij teambuilding zetten we met regelmaat talentanalyses – inclusief teamrapportages – in om het groepsproces te ondersteunen en te versterken.