Ontwikkelen van talent

TIB &Partners helpt het aanwezige talent van individuen en teams te ontwikkelen. Wij gaan de slag met het potentieel dat in aanleg aanwezig is en onderzoeken hoe dit zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Dat doen wij middels coaching en talentontwikkeling. We koppelen het individuele talent van medewerkers en teams aan gewenst gedrag, om beoogde resultaten te bereiken. Op deze manier helpt TIB &Partners het onderscheidend vermogen van medewerkers zo effectief mogelijk in te zetten, om optimaal bij te dragen aan beoogde organisatiedoelstellingen. Jezelf ontwikkelen doe je volgens ons niet door tips, trucs en theorieën te volgen. Duurzame (gedrags-) verandering kun je alleen maar vanuit jezelf teweegbrengen. TIB &Partners helpt individuen en teams daarom uit hun comfortzone te stappen, zelf verantwoordelijkheid te nemen en de – soms ongemakkelijke – realiteit onder ogen te zien. Effectiviteit en ineffectiviteit liggen soms dicht bij elkaar. Wij krijgen mensen in beweging door drijfveren met eigen waarden en talenten te verbinden, dit te helpen integreren in de werkcontext en de interactie hierover met anderen actief te bevorderen.

TIB &Partners ontwikkelt talent door: