Coaching

Coaching is een resultaatgericht, individueel traject gericht op gedragsontwikkeling. Coaching is bedoeld om eigen talenten, drijfveren, capaciteiten en vaardigheden te ontdekken, te ontwikkelen en of bij te sturen, om effectiever in werk en leven te staan. Door adequate analyse, persoonsgerichte feedback, oefeningen en spiegeling krijgt de coachee meer inzicht in eigen kunnen en willen en daarmee grip op eigen leven, talenten en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de coaching starten we veelal met een talentanalyse die op structurele en concrete wijze verdieping biedt, door inzicht te geven in overtuigingen, drijfveren en talenten. Tijdens de vervolgcoaching richten we ons, in relatie tot de centrale vraagstelling, op:

  • bewustwording van eigen uniciteit en talenten
  • het interpreteren en analyseren van ervaringen
  • het onderzoeken van essentiële vragen als “wat wil ik?”
  • persoonsgerichte oefeningen (o.a. zelfanalyse)
  • versterken van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden