Werven en selecteren van talent

Als helder is wat de gewenste resultaten en daarbij horende competenties zijn in een bepaalde context, is het mogelijk een zoekprofiel op te stellen voor het vinden van de juiste talenten. TIB &Partners kijkt altijd verder dan alleen de match op basis van gevraagde competenties. Belangrijk is namelijk ook of de potentiële kandidaat aanleg heeft voor de gevraagde competenties en of diens drijfveren matchen met de bedrijfscultuur en resultaatverwachtingen. Op deze wijze onderzoeken wij of de kandidaat op korte èn lange termijn succesvol en toegewijd kan zijn. Persoonlijkheid, uitstraling en ‘fit’(passend) in een team of afdeling zijn daarbij minstens zo belangrijk en worden ook altijd meegenomen in de selectie en het advies.

TIB &Partners werft en selecteert talent door: