Inzetten van talent

Om eigen talent zo optimaal mogelijk in te zetten, begin je met het ontdekken van het eigen onderscheidend vermogen, ‘ken jezelf’. Daarmee haal je de best haalbare resultaten, in teamverband of individueel. Hoe zet je jouw talent zo optimaal mogelijk in, in je huidige baan? En hoe maak je de vervolgstap die passend is bij de verdere ontwikkeling en inzetbaarheid van jouw unieke talenten? Wij zien te vaak dat medewerkers zo goed mogelijk doen wat van hen gevraagd wordt, in plaats van dat zij doen waarin ze ècht goed zijn. Op organisatieniveau kijken we bovendien naar de inzetbaarheid van talent op korte en middellange termijn en naar de mogelijke opvolgers voor sleutelfuncties (succession planning). Door hier actief, concreet en transparant mee aan de slag te gaan behoud je, je talenten en kun je persoonlijke ontwikkeling gericht en efficiënt inzetten.

TIB &Partners zet talent in met onder andere: