Assessment Center

Als preferred assessment- en coachingsbureau voor een aantal middelgrote- en grote organisaties onderscheiden wij ons in onze aanpak door te onderzoeken wat mensen van binnenuit drijft c.q. motiveert, om vanuit die kern verder te begeleiden.

Doordat wij dit onderzoek naar intrinsieke motivatie, welke het startpunt vormt van onze coachingstrajecten, ook in onze assessment centers integreren bieden deze een kwalitatief beter en volledig(er) beeld in relatie tot geschiktheid en ook ontwikkelbaarheid voor zowel kandidaat als opdrachtgever.

Met een assessment center onderzoekt TIB &Partners:

  • over welke talenten, drijfveren, capaciteiten en vaardigheden een kandidaat beschikt
  • of deze in voldoende mate ontwikkeld en/of ontwikkelbaar zijn om de kandidaat in de nabije toekomst succesvol te laten zijn in de centraal gestelde rol of functie

TIB &Partners geeft een geschiktheids- en/of ontwikkeladvies. Ook geven we inzicht in of een kandidaat wel of geen aanleg heeft voor bepaalde competenties en tevens welke leerstijl het best passend is in het kader van opleidings- en trainingsadviezen.

Opbouw assessment 
center:

  • persoonlijk ontwikkelkompas c.q drijfverenanalyse (online vragenlijst)
  • diepte-interview met een senior Psycholoog NIP (resultaten drijfverenanalyse en centrale vraagstelling worden gekoppeld)
  • criteriumgericht interview door een senior Talentmanager
  • praktijksimulatie(s)
  • capaciteitentests