Intervisie

Intervisie is er op gericht om op individueel- en teamniveau te werken aan het vergroten van (eigen) deskundigheid en professionaliteit. Intervisie zorgt ervoor dat door het analyseren van een ingebracht probleem en deze te voorzien van adviezen, niet alleen de probleemeigenaar zich ontwikkelt, maar ook de overige teamleden. De rol die TIB &Partners bij intervisie primair vervult is die van procesbegeleider.