Interim Management

Soms heb je als organisatie ineens extra versterking nodig. Bij (on)verwachte reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature, voor het vlottrekken van een project of ter versterking van de huidige directie: interim management kan een doeltreffende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Een snelle inschatting van de vraag en een grondige selectie van een bekwame, beschikbare interimmer: TIB &Partners heeft hierin ruime ervaring en beschikt over alle methodieken om te komen tot een goed resultaat. Wij selecteren zorgvuldig ervaren interimmers die bewezen hebben organisaties verder te helpen met hun specifieke vaardigheden. Hierbij gaat oog voor mensen en resultaat samen: wij werken met bevlogen en inspirerende managers en projectleiders, met een brede kijk op zaken, gericht op pragmatische oplossingen. En natuurlijk verkennen wij uw vraag nader door een persoonlijke intake, waarin wij uw situatie en wensen in kaart brengen en vertalen naar de gewenste kennis, ervaring en personal “fit” met de organisatie en de specifieke opdracht.

Kwaliteitsborging vindt gedurende de opdracht plaats door regelmatig schaduwmanagement vanuit ons adviesbureau. Onze expertise van ontwikkelingen in uw branche en onze veranderkundige kennis en ervaring zetten wij in voor een optimaal, blijvend resultaat.