Managing Partner | Executive Search Consultant | Executive (Team) Coach

Huib Jacobs

Het succes van organisaties staat of valt mijns inziens met de kwaliteiten van de medewerkers. Toch heb ik vaak het idee dat organisaties en mensen hun kwaliteiten onvoldoende kennen, benutten en ontwikkelen. Laat iedereen doen waar hij of zij goed in is. Stimuleer hen om dat eigen talent te integreren in het dagelijks leven. Ik geloof erin dat dit zal leiden tot betere resultaten en tevens succesvolle en gelukkige mensen.

Verbinden is mijn eerste natuur, hetgeen maakt dat wij ons mogen omringen met een uitgebreid, actief en betrouwbaar netwerk. In mijn werk geef ik hier inhoud aan door mensen te leren met zichzelf in verbinding te komen, om zich van daaruit te kunnen verbinden met anderen. Dit leidt tot impact. Impact door verbinding.

Na mijn studie Arbeids- en Sociaal Zekerheidsrecht aan de Universiteit Utrecht startte ik als HR-adviseur en werkte vervolgens als HR-manager binnen diverse organisaties. Daarna was ik ruim tien jaar werkzaam als consultant op het gebied van Werving & Selectie, Coaching, Development en Interim Management en bekleedde ik meerdere algemene managementposities. Na een aantal jaren van stevige interim opdrachten, begon ik in 2009 voor mijzelf. Een paar jaar later startte ik samen met mijn partner Ynske Bakker, TIB & Partners waarin ik organisaties en directieteams adviseer en begeleid bij het optimaal ontwikkelen en benutten van hun menselijk kapitaal.

Dagelijks spreek ik mensen in onze search- en interim praktijk waarbij de onderliggende vraag veelal draait om binnen welke context de eigen drijfveren en talenten optimaal kunnen worden benut. Naast het verbinden van mensen aan organisaties ben ik op mijn best als procesbegeleider van executive search en interim vraagstukken.

Ook coach ik professionals, leidinggevenden en bestuurders, al dan niet in teamverband, in het optimaal en effectief inzetten van het eigen en elkaars onderscheidend vermogen. Leiderschap is iets van iedereen. Sturen zonder hiërarchie of macht ontstaat vanuit verbinding. Impact door verbinding.

> huibjacobs@tibpartners.nl
> +31-6-50642886‬