Learning & Development

Executive Coaching

Het belang van Learning & Development kan nauwelijks onderschat worden. Onder invloed van grote ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (o.a. de impact van technologie) wordt het behouden en ontwikkelen van talent steeds belangrijker voor organisaties. Organisaties zien zich genoodzaakt om actief aan de slag te gaan met zowel upskilling als reskilling. Dit is echter geen eenvoudige opgave.

Learning & Development krijgt daarmee steeds vaker een strategische rol in organisaties. Het gaat hierbij om het aantrekken en behoud van talent, het creëren van een lerende cultuur of het ontwikkelen van (nieuwe) competenties. We zien daarbij dat het werk van L&D meer en meer gericht is op het mogelijk maken en ondersteunen van een continu leren cultuur en mentaliteit in de organisatie.

Vanuit onze gebundelde expertise ondersteunen we organisaties bij het ontwikkelen van professionals. Kern daarbij is om de strategie te koppelen aan de mensen en de performance die geleverd moet worden. We zijn in staat om de visie op talent te vertalen naar gewenst gedrag en competenties van professionals.

Hierbij ondersteunen we organisaties bij strategievorming op leren & ontwikkelen, ontwikkelen en begeleiden we talentprogramma’s (o.a. management trainee- en young professional programma’s) en zijn we partner bij verandertrajecten waar vorm gegeven wordt aan een lerende cultuur. We doen dit in verschillende rollen. Op projectbasis vanuit een veranderkundig onderlegd team, als interim L&D professional om te mee te bouwen of als partnerbureau bij het uitrollen van talentprogramma’s.

Meer informatie over learning & development? Neem graag contact op met Michiel Stadhouders.