Executive Search

Executive Search

Wij werken voortdurend aan het succesvol op- en uitbouwen van teams en organisaties. Dat doen we door continue in gesprek te zijn met potentiële kandidaten voor senior posities. Wij bemiddelen voornamelijk voor management en directie posities, Raden van Bestuur en meer specialistische posities zoals programmamanagers en adviseurs.

Succesvolle plaatsingen realiseren we door ons niet alleen te richten op search, maar ook tijd en energie te steken in de analysefase. Een helder beeld van de (organisatie) context is essentieel. Naast het focussen op cultuur en verwachtingen brengen wij thema’s op de korte en middellange termijn in kaart. Om complementaire teams te vormen brengen wij ook het persoonlijke profiel van directe collega’s in kaart. Wat drijft iemand, wat is uniek en onderscheidend en wanneer is iemand effectief? Wij selecteren geen CV’s maar zijn oprecht geïnteresseerd in mens en organisatie.

Met een zeer uitgebreid, actief en betrouwbaar regionaal netwerk zijn wij succesvol in Noord-, Oost- en Midden Nederland, waarin wij voornamelijk bemiddelen binnen de Zorg, het Onderwijs, de Overheid en Volkshuisvesting.

Voor ons is een opdracht niet afgerond bij het ‘plaatsen’ van de kandidaat. Wij hebben juist ook onze expertise in het begeleiden en succesvol maken van individuen en teams binnen organisaties. Het spreken en begeleiden van een geplaatste kandidaat in samenspraak met de opdrachtgever zien wij dan ook niet zozeer als nazorg maar als een logisch vervolg van on-boarding naar het succesvol maken van organisaties.

Meer informatie over executive search? Neem graag contact op met Huib Jacobs of Wouter Aukes.