Teamcoaching

Executive Teamcoaching

Coaching is een belangrijk middel om ervoor voor te zorgen dat ieder teamlid zijn eigen kwaliteiten en drijfveren kan ontdekken om die vervolgens in teamverband te kunnen inzetten. Zo is alles wat je voor jezelf wilt bereiken vaak onderdeel van, en te integreren in de hoger gelegen doelen van een ‘systeem’, waarin elk individu een unieke plaats inneemt. Met dit inzicht zou elk team vlekkeloos moeten kunnen functioneren. Een voorwaarde is echter dat de teamleden eerst hun eigen identiteit en drijfveren dienen te kennen voordat er sprake kan zijn van een authentieke, succesvolle samenwerking en van eigenaarschap.

In teamcoaching hebben we naast de onderlinge verbindingen in het team (relatie-component), nadrukkelijk aandacht voor de organisatiecontext en het krachtenveld waarbinnen het team functioneert, de taken en de te behalen resultaten (taak-component). We kijken zowel naar het individu, de leidinggevende, als het team in zijn geheel. Wij creëren een veilige omgeving waarin we teamleden en het team als geheel uitdagen én ondersteunen bij het proces van ontwikkeling. We zetten aan tot experimenteren met nieuw gedrag en helpen ineffectieve patronen doorbreken waarmee we het beste uit het individu en het team halen én daarmee meer succes in de werkomgeving creëren.

In onze aanpak combineren wij Arbeids,- Organisatie-, Personeels- én Sociale Psychologie, ‘Designdenken’ en Visuele Communicatie tot een waardevolle, praktische en mensgerichte aanpak in teamcoaching.

Meer informatie over teamcoaching? Neem graag contact op met Ynske Maj Bakker.