Executive Coaching

Executive Coaching

In verbondenheid leven met de mensen om je heen en tegelijk de vrijheid voelen om jezelf te zijn, je eigen pad te kiezen, is voor iedereen een uitdaging. Coaching kan een effectieve manier zijn om die verbinding met jezelf en anderen te verdiepen, oude patronen los te laten en eigen vrijheid en persoonlijk leiderschap te vergroten. Daarbij besteden we nadrukkelijk ook aandacht aan de organisatiecontext en het krachtenveld waarbinnen je functioneert.

In coaching creëren wij een balans tussen uitdaging (spiegeling en confrontatie uit verschillende perspectieven) en veiligheid zodat er ruimte ontstaat voor experimenteren en leren, ruimte voor ontwikkeling.

We werken aan het verdiepen van (zelf)inzicht in (relationele) patronen, deze begrijpen in het licht van het verleden en het functioneren in het heden, en van daaruit aan mogelijkheden om te experimenteren in aanpak. Middels reflectie in het hier en nu, creëren we bewustwording, beweging en eigenaarschap, hetgeen niet alleen bevrijdend werkt, maar ook leidt tot effectievere output.

Meer informatie over executive coaching? Neem graag contact op met Ynske Maj Bakker.