Interim Management

Interim Management

Soms heb je als organisatie tijdelijk extra versterking nodig. Expertise en slagkracht die op dat moment niet in de organisatie beschikbaar is. Bij crisissituaties of meer geplande reorganisaties, ziekte- of zwangerschapsvervanging of ter overbrugging van invulling van een vacature, voor het vlottrekken van een project of ter versterking van de huidige (directie) organisatie: interim-management kan een doeltreffende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie.

Een snelle inschatting van de vraag en een zorgvuldige en adequate selectie van een bekwame, beschikbare interim professional. Wij beschikken over jarenlange ervaring en kunnen putten uit een uitgebreid en actief netwerk om te komen tot een goed resultaat.

Wij verkennen de behoefte van de organisatie bij voorkeur door een persoonlijke intake, waarin we de situatie en wensen in kaart brengen en vertalen naar de gewenste kennis, ervaring en personal “fit” met de organisatie en de specifieke opdracht.

Wij selecteren zorgvuldig ervaren interim professionals die bewezen hebben organisaties verder te helpen met hun specifieke vaardigheden. Hierbij gaat oog voor mensen en resultaat samen. Ons netwerk bestaat uit bevlogen en inspirerende managers, directeuren en bestuurders met een brede kijk op zaken, gericht op pragmatische oplossingen.

Kwaliteitsborging vindt gedurende de opdracht plaats door regelmatig schaduwmanagement vanuit ons bureau. Onze expertise van ontwikkelingen in uw branche en onze veranderkundige kennis en ervaring zetten wij in voor een optimaal en blijvend resultaat.

Meer informatie over interim management? Neem graag contact op met Huib Jacobs.