Managing Partner | Executive (Team) Coach | AOP Psycholoog NIP

Ynske Maj Bakker

Ik geloof in de kracht van verbinding. Met jezelf, met anderen en het grotere geheel. In verbondenheid leven met de mensen om je heen en tegelijk de vrijheid voelen om jezelf te zijn, je eigen pad te kiezen.

Als executive (team)coach met een relationele benadering en een psychoanalytische, systemische inslag, help ik individuen en teams graag vertragen om vervolgens in de praktijk van alle dag weer energiek te kunnen versnellen –analoog met de ‘Cheetah’, de natuur als spiegel-. ‘Vertragen’ om in de ruimte die daardoor ontstaat te kunnen reflecteren op de eisen en verwachtingen die aan hen worden gesteld en om zichzelf en ook de relaties met andere individuen, teams en de organisatie zelf beter te leren begrijpen, zodat zij weer in balans komen.

Reflectie op wat wij als kind hebben geleerd in onze eigen, allereerste organisatie (gezin van herkomst), geeft mijns inziens existentiële inzichten omdat het in belangrijke mate bepalend is voor onze eigen kern en voor hoe wij onszelf positioneren. Fascinerend hoe we vroege levenservaringen, ook in een team, steeds opnieuw herhalen. Verbinding maken met onszelf, onze achtergrond en (die van) anderen, als ook met die van het systeem van de organisatie is, in mijn ogen, daarom cruciaal in veranderingsprocessen #impact door verbinding.

De relatie tussen de coachee(s) en de coach is essentieel voor de effectiviteit van de interventie. Om die relatie productief te maken en er samen op te kunnen reflecteren is containment nodig. Met mijn van nature existentiële en positief waarderende stijl, creëer ik een balans tussen uitdaging (liefdevol confronteren) en veiligheid zodat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

Grondtonen in mijn begeleiding zijn verbinding, verdieping, waardering, humor en scherpzinnigheid. Vanuit de grondhouding van ‘meerzijdige partijdigheid’, de relevantie om alle individuen met hun verhalen, overtuigingen en gevoelens, te waarderen en je te blijven richten op de relaties, kijk ik met een open, oprechte en nieuwsgierige blik naar wat er non- en verbaal (niet) wordt ingebracht.

Met nadrukkelijk aandacht voor het systeem van de organisatie en bijbehorende krachtenvelden waarbinnen een individu en/of team functioneert, werken we tijdens coaching aan het verdiepen van inzicht in patronen, deze begrijpen in het licht van het verleden en het functioneren in het heden, om vandaar uit te experimenteren met het verleggen van oude patronen en het vergroten van eigen vrijheid, leiderschap, compassie en samenwerking.

Inzichten uit de psychiatrie, biologie, psychologie, filosofie, als ook organisatie- en bestuurskundige processen (boardroom-dynamics), ‘design’ denken, visuele communicatie en lichaamsgericht werk, inspireren mij tot een eigen, rake, mensgerichte, praktische en speelse aanpak in (team)coaching met als uitgangspunt de authentieke relatie en onderlinge verbinding.

Na mijn studie Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, met als nevenrichting Sociale Psychologie en aanvullende vakken in de Biologische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed ik jarenlang ervaring op als psycholoog en adviseur bij landelijk opererende HR-adviesbureaus. Begin 2010 startte ik mijn eigen praktijk voor coaching, Eigen Natuur, inmiddels TIB & Partners, een netwerkorganisatie bestaande uit nu 14 senior psychologen/coaches/consultants. Middels intervisie, supervisie en intensief contact met vakgenoten, bewaak ik mijn professionaliteit. Ook houd ik graag actief de ontwikkelingen in mijn vakgebied bij en blijf ik ‘leren’. Zo rondde ik in 2018 de postgraduate opleiding Executive Coaching en in 2020 de postgraduate opleiding tot Executive Teamcoach aan de VU Amsterdam af.

> ynskebakker@tibpartners.nl
> +31-6-30388891