Managing Partner | Executive (Team) Coach | AOP Psycholoog NIP

Ynske Maj Bakker

Ik geloof in de kracht van verbinding. Met jezelf, anderen en de natuur, het grotere geheel. In verbondenheid leven met de mensen om je heen en tegelijk de vrijheid voelen om jezelf te zijn, je eigen pad te kiezen, is voor iedereen een uitdaging.

Als executive (team) coach creëer ik een balans tussen uitdaging en veiligheid zodat er ruimte ontstaat voor experimenteren en leren. Ruimte voor inspiratie en ontwikkeling. Verbinding, verdieping, waardering, humor en scherpzinnigheid zijn grondtonen in mijn relationele stijl. Met een open, oprechte en nieuwsgierige blik kijk ik naar wat er non- en verbaal wordt ingebracht. Samen werken we aan het verdiepen van inzicht in (relationele) patronen, deze begrijpen in het licht van het verleden en het functioneren in het heden, met daarbij nadrukkelijk ook aandacht voor de organisatiecontext en het krachtenveld waarbinnen je als individu of team functioneert. Van daaruit werken we aan mogelijkheden om te experimenteren in aanpak om oude patronen los te laten en eigen vrijheid en persoonlijk leiderschap te vergroten.

Na mijn studie Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, met als nevenrichting Persoonlijkheidspsychologie en aanvullende vakken in de Biologische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed ik jarenlang ervaring op als psycholoog en adviseur bij landelijk opererende HR-adviesbureaus. Begin 2010 startte ik mijn eigen praktijk voor coaching, Eigen Natuur, inmiddels TIB & Partners. Hierin begeleid ik mens en organisatie bij het optimaal ontwikkelen en benutten van potentieel met als uitgangspunt de authentieke relatie en onderlinge verbinding. Middels intervisie, supervisie en intensief contact met vakgenoten, bewaak ik mijn professionaliteit. Ook houd ik graag actief de ontwikkelingen in mijn vakgebied en de wetenschap bij en blijf ik ‘leren’. Zo rondde ik in 2018 de postgraduate opleiding Executive Coaching aan de VU Amsterdam af en ben ik ondertussen in opleiding tot executive teamcoach.

Met veel plezier laten wij ons vanuit TIB & Partners dan ook inspireren door inzichten uit de Sociale-, Organisatie- en Klinische Psychologie, Bedrijfskunde en Communicatie Wetenschappen (design denken en visuele communicatie) en combineren dit tot een waardevolle mensgerichte en praktische aanpak in (team)coaching.

> ynskebakker@tibpartners.nl
> +31-6-30388891