Gedicht

In plaats van te denken
wat de ander over ons denkt,
Stel een vraag

In plaats van in te vullen
hoe de ander zich voelt,
Stel een vraag

In plaats er van uit te gaan
wat de ander nodig heeft,
Stel een vraag

In plaats van te veronderstellen
waarom de ander iets doet of laat,
Stel een vraag

Want dat zijn de vragen
Die deuren openen
Naar de nieuwe perspectieven

En dat zijn de antwoorden
Die onze werelden verruimen

In de ander
In onszelf

En maken
Een wereld van verschil

Tussen

Verbittering
En
Verbinding

Art: Bron onbekend