ZICHT OP TALENT

Deze serie blogs door TIB & Partners is er voor iedereen die iets meer wil weten over het Talent Assessment. Misschien omdat je straks deelnemer bent, misschien omdat je overweegt het in te zetten voor jouw organisatie. In deze derde blog gaat het over ‘zicht op talent’. Hoe zorgen wij er voor dat onze Talent Assessments relevant zijn en blijven?

Een sollicitatiecommissie van een horecaopleiding wil de instroom van nieuwe leerlingen beter regelen. De aanleiding is een opmerkelijke stijging van het aantal leerlingen dat na een jaar weer met de opleiding stopt. De commissie besluit onderzoek te laten doen naar de mogelijke oorzaken en schakelt een gespecialiseerd bureau in. Wat blijkt; de sollicitatiecommissie, voornamelijk bestaande uit leerkrachten, trapt in de valkuil van de ‘confirmation bias’: onbewust hebben de leerkrachten gelet op signalen bij de sollicitanten die hen bevestigen in hoe zij zijn en wat zij zelf belangrijk vinden. Echter, zij zijn leerkrachten, niet noodzakelijk gastvrouwen of -heren.

Zicht op Talent gaat over de relatie tussen mensen en hun werkplek. Met de inzet van het Talent assessment zorgen wij er op een objectieve, faire en betrouwbare manier voor dat die relatie helder wordt. Dat gaat over goed kijken.

Naast goed kijken is weten waarnaar te kijken minstens net zo belangrijk. Het voorbeeld van de sollicitatiecommissie laat dat zien. We kunnen nog zo goed kijken, maar als we naar het verkeerde kijken is de uitkomst van weinig waarde. Dat is waarom wij onze Talent Assessments ontwerpen, inrichten en uitvoeren met ‘de huidige of toekomstige situatie scherp voor ogen’. Dat maakt het Talent Assessment zelf en de informatie die het oplevert relevant voor werkgevers en voor deelnemers. Werkgevers nemen gefundeerde beslissingen op basis van informatie die specifiek is en gericht op de situatie in hun organisatie. Deelnemers voelen zich betrokken. Zij merken dat het Talent Assessment meer is dan een verplicht nummer. Het is een dag vol met persoonlijke ervaringen, betekenisvolle inzichten en basis voor verdere ontwikkeling.

Een mooi voorbeeld van de wijze waarop wij onze Talent Assessments relevant houden is het onboarding assessment. In de huidige tijd van schaarste zijn nieuwe medewerkers soms lastig te vinden. Het aan boord houden als die zoektocht wel is geslaagd wordt steeds belangrijker. Wat kun je doen om de nieuwe samenwerking tot een succes te maken? Wij weten dat de mate van succes voor een groot deel wordt bepaald in de eerste maanden van een dienstverband. ’Support ervaren’, ’zich thuis voelen in de nieuwe werkomgeving’ en ’grip krijgen op rol en taken’ zijn wezenlijke aspecten voor medewerkers die net aan boord zijn. Ons onboarding assessment is een uitgelezen mogelijkheid om, bij de start van het dienstverband, de juiste aandacht te geven aan deze aspecten. Werkgevers ervaren dat het onboarding assessment waardevolle informatie oplevert om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan nieuwe medewerkers. Deelnemers geven aan dat het hen helpt grip te krijgen op wat te doen om zo goed mogelijk te integreren in de functie en in de nieuwe werkomgeving. Hartstikke relevant dus.

Tot slot. TIB & Partners gelooft in de kracht van talent. Talent is de bron van ontwikkeling, de basis voor excelleren en werkplezier. Onze manier van werken, ook in talent assessment centers, reflecteert dit geloof.

Meer weten? www.tibpartners.nl/assessment-op-maat/ of 085 02 50 069