TALENT ASSESSMENT CENTER

Deze serie blogs door TIB & Partners is er voor iedereen die iets meer wil weten over het Talent Assessment. Misschien omdat je straks deelnemer bent, misschien omdat je overweegt het in te zetten voor jouw organisatie. In deze eerste blog leggen we uit wat een talent assessment is, wat het ook niet is en geven we praktische tips en inzichten.

De essentie van een talent assessment center is het opsporen van talent en groeipotentieel. We hebben het dan vooral over de toegevoegde waarde van het individu voor de organisatie. We vergelijken de individuele talenten met het gedrag dat nodig is om in een specifieke functie binnen een specifieke context van toegevoegde waarde oftewel succesvol te zijn.

De assessmentcentermethode die wij daarvoor hanteren helpt ons systematisch informatie te verzamelen over iemands sterke- en minder sterke kanten. Want in feite mag je alles een assessment noemen, zelfs koffiedikkijken of handschriftlezen. Maar je mag niet zomaar alles een assessment center noemen. Daar worden eisen aan gesteld door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), die erop neerkomen dat er een zo betrouwbaar mogelijk beeld verkregen wordt van iemands talenten.

Het verschil met andere methoden die zich richten op het inzichtelijk maken van talent is dat de assessmentcentermethode zich met name richt op de toekomst, minder op het verleden, zoals interviews bijvoorbeeld wel doen. In de blog ‘Zicht op Talent’, die later volgt, leggen we uit hoe een assessment center wordt opgebouwd.

Het talent assessment center is persoonlijk, interactief en leerzaam. Hoewel het misschien allemaal wat technisch in de oren klinkt, zo’n assessmentcentermethode, is het dat allerminst. Doordat je als deelnemer veel ‘aan het werk bent’ in herkenbare en realistische situaties heeft het meer weg van een werkdag, met het verschil dat je direct feedback krijgt, er wat meer dan normaal bij stilstaat en met nieuwe inzichten naar huis gaat. Het gevoel een examen te gaan afleggen is al lang niet meer de standaard in onze praktijk. De ontvangst is persoonlijk, de sfeer is constructief en onze manier van werken is transparant. Natuurlijk speelt beoordeling in meer of mindere mate een rol, maar altijd in alle openheid en met de mogelijkheid voor deelnemers een beeld te nuanceren, aan te vullen of recht te zetten. Niets vervelender dan het gevoel ‘niet goed begrepen te zijn’.

Onze ontwikkelgerichte aanpak zet de toon. Talent assessment centers zijn er in verschillende vormen en met verschillende doeleinden. Het meest bekend is wel het selectie assessment. Maar ook het ontwikkelgericht assessment, het potentieel assessment en het on-boarding assessment wordt door TIB & Partners aangeboden. Leidend bij alle vormen van talent assessment centers is dat wij werken met een ontwikkelgerichte aanpak. We kijken niet alleen naar wat iemand kan of niet kan, maar vooral ook naar wat iemand kan ontwikkelen en hoe iemand met zijn of haar eigen talenten het verschil kan maken.

Tot slot. TIB & Partners gelooft in de kracht van talent. Talent is de bron van ontwikkeling, de basis voor excelleren en werkplezier. Talent Assessments is de krachtige oplossing voor mensen en organisaties binnen onze service Assessment op Maat.

Meer weten? info@tibpartners.nl of 085 02 50 069